Skyldnermora, misligholdelse pga. forsinket levering af den aftalte ydelse, se forsinkelse.