Skyldkreds, administrativ geografisk inddeling til brug for vurdering af fast ejendom, se vurderingsmyndigheder.