Skyggetræ, mindre lyskrævende træ med tæt løv som fx bøg, der kan trives under dårligere lysforhold end lystræer med mere åbent løv, fx birk, bævreasp, lærk, skovfyr, ask og rødel. Skyggetræer er således i stand til at vokse op i tættere beplantninger og evt. udkonkurrere andre arter.