Skydsfærd, (1. led af oldn. skjótr 'dyr, som bruges til rejsendes befordring', afledn. af skjóta 'sætte i bevægelse', samme ord som da. skyde, jf. scooter), befordring med fx hest eller båd, som bønderne var forpligtet til at yde konge, biskop eller anden overøvrighed. Fænomenet kendes især fra Norge fra tidlig middelalder, men også fra Færøerne og Sverige; i Danmark havde man tilsvarende kongerejse, redskud og ægt.