Skydning, linjeafstand i trykt tekst, målt i punkt. Den ideelle linieafstand i en tekst fastlægges udfra hensynet til tekstens læselighed med en bestemt skrift i en bestemt skriftgrad, se typografi.