Sky-writing, (eng., af sky himmel + writing skrivning, skrift), røgskrift med flyvemaskine.