Skrupuløs, (fr. scrupuleux, af lat.), fuld af skrupler; ængsteligt overvejende; overdrevent omhyggelig; det modsatte af skruppelløs.