Skruppelløs, (skruppel- (af skrupler) + -løs), uden skrupler; hensynsløs; samvittighedsløs; det modsatte af skrupuløs.