Skrot, affald af metal, gummi o.a., der indsamles og sorteres med henblik på genbrug. I Danmark indsamles og omsmeltes årlig mere end 500.000 t jern- og stålskrot.