Skrot er betegnelse for affald af metal, gummi og andet, der indsamles og sorteres med henblik på genbrug. I Danmark indsamles og omsmeltes årligt mere end 500.000 tons jern- og stålskrot.