Skrofler, (lat. scrofulæ, af scrofa so (pga. kirtelsyge hos svin)), "kirtler", dvs. kirtelsvulster.