Skriftbars, Serranus scriba, fisk, der hører til havaborrerne. Navnet skyldes de mange streger og pletter på kropssiden. Det er en almindelig kystfisk fra England til Senegal samt i Middelhavet. Den kan blive 25 cm og lever især af småfisk og krebsdyr.