Skovrider, administrativ leder af et skovdistrikt med uddannelse som forstkandidat og med overordnet ansvar for den samlede skovbrugsvirksomhed. Skovrideren har normalt tilknyttet en eller flere skovfogeder med ansvar for driftsledelsen. Titlen findes første gang anvendt i midten af 1500-t. og skyldes, at skovrideren passede sit arbejde i skoven fra hesteryg.