Skovgrænse, grænsen for sammenhængende træbestande imod arktisk tundra, alpine områder, hede, steppe eller ørken. Grænsen betinges af klimatiske faktorer som lave sommertemperaturer eller tørke. Både den arktiske og den alpine skovgrænse er normalt veldefinerede og dannes i reglen af nåletræer som gran, fyr og lærk, i Skandinavien dog af fjeldbirk. I steppe- og savanneområder er der ofte en mosaik af mindre skovbestande på lokalklimatisk gunstige steder, og skovgrænsen er derfor mindre tydelig.