Skovbonitet, udtryk for en træarts vækstydelse på et givent areal. Se vedmasseopgørelse.