Skovbørnehave, børnehave, hvor 3-6-årige børn i institutionstiden opholder sig helt eller delvis i naturen. Skovbørnehaver opstod omkring 1970 som privatfinansierede pasningstilbud nogle timer daglig, men fik efterhånden mange varianter. I skovbørnehaver kombineres pasningsbehov med sundhedshensyn og en pædagogisk hensigt om at give småbørn adgang til naturoplevelser og en miljøbevidst opdragelse.