Skovarbejder, medarbejder ved et skovbrug, som udfører manuelt og maskinelt arbejde knyttet til skovens drift. Arbejdet består i kulturforberedelse og plantning, skovning i forbindelse med tynding og afdrift af bevoksninger, vej- og grøftevedligeholdelse, klipning af pyntegrønt o.l. Skovarbejderen er specialarbejder eller faglært som EUD-skov- og naturtekniker. Se også skovbrugsuddannelser.