Skorstensmærke, bemaling på en skibsskorsten, der oplyser om, hvilket rederi der ejer eller disponerer skibet. Skorstensmærket kan være ensfarvet, med bælter i forskellige farver eller gengive rederiets logo. Fx har A.P. Møller-Mærsks skibe en sort skorsten med et blåt bælte, hvori findes en hvid syvtakket stjerne.