Skorpionfluer, Mecoptera, gruppe af insekter med fuldstændig forvandling. Navnet skyldes bagkropsformen, der hos hannerne i nogle familier minder en smule om skorpioners: den bliver smallere bagtil, og det sidste veludviklede led er opsvulmet og bæres hævet, men har ingen giftbrod. De fleste skorpionfluer har hovedkapslen trukket ud i en "snude". Larverne har som et enestående primitivt træk bevaret typiske facetøjne. Skorpionfluerne er med ca. 500 nulevende arter kun en lille insektgruppe, men de er meget forskelligartede. Tidligst uddifferentieret er formentlig de små Nannochoristidae (på den sydlige halvkugle), som mangler en tydelig snude, og hvis larver lever i ferskvand. Hos alle øvrige er larverne jordbundsdyr. I Danmark er to familier repræsenteret: de typiske skorpionfluer (Panorpidae) med fem arter og de næsten vingeløse og vinteraktive "snelopper" (Boreidae) med én art. Førstnævnte lever især af døde dyr, fx insekter i edderkoppespind, mens snelopper æder mos. Mange fossile skorpionfluer er beskrevet fra Perm og senere, men en del af disse kan være primitive repræsentanter for andre insektgrupper. Gruppens nærmeste nulevende slægtninge er lopper og tovinger; førstnævnte er måske endda blot stærkt modificerede skorpionfluer.