Skoliast, (gr. scholiastes), udforsker og fortolker af græske og latinske forfattere; jf. skolie.