Skolesundhedstjeneste, forebyggende sundhedsordning for børn og unge, der blev oprettet i 1972 og i sin seneste form tilrettelagt i 1996. Opgaverne varetages af kommunelæger (tidligere benævnt skolelæger) og skolesundhedsplejersker og omfatter en forebyggende helbredsundersøgelse ved skolestart og i 9. klasse. Målet er tidlig at identificere helbreds- og trivselsproblemer, således at behandling kan iværksættes, som regel hos egen læge. For børn med særlige problemer ydes en øget indsats i form af rådgivning og yderligere undersøgelser.