Skolealder, det tidspunkt, hvor et barn kan begynde at gå i skole. I Danmark kan børnehaveklassen påbegyndes i det kalenderår, hvor barnet fylder fem år, eller senere, når det med rimelighed kan forventes, at han eller hun senere kan følge undervisningen i 1. klasse. Undervisningspligten indtræder 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Skolealderen afspejler ikke nødvendigvis et barns fysiske alder, fx hvis det er kommet meget tidligt i skole, hvis skolestarten er blevet udsat, eller hvis det går en klasse om.