skole - skolefag

Skole. Det øverste af de to skemaer er håndtegnet i begyndelsen af 1900-t. af lærerinde Margrete Lønborg Jensen, Zahles Skole, mens det nederste stammer fra Søndermarkskolen i Billund 1999/2000. Der er i den forløbne tid sket en række ændringer i skolens fag og praksis: Med 1975-loven blev faget skrivning fx en del af dansk. Bag betegnelsen værksted gemmer sig fag som geografi, naturhistorie og biologi, og andre fag og emner er kommet til, fx engelsk og bibliotekskundskab. Også opdelingen af dagen har ændret sig: fra fem lektioner, adskilt af frikvarterer, til tre blokke af hver to moduler. Undervisningstidens omfang er omtrent uændret, idet lørdagsundervisningen bortfaldt i 1969-70, og lektionslængden blev reduceret fra 50 minutter til 45 i 1973.

.

Skole. Bispe- og provstevisitatser i kirker og skoler var før 1933 højtidelige begivenheder i sognets liv. Præst og degn ønskede sig smukke skudsmål i indberetningerne til ministeriet. Set på afstand kunne overhøring af børnene — og af degnen — nok kalde på smilet, jf. denne tegning fra det københavnske vittighedsblad Punch, 1879, hvor præsten spørger: Naa, min Dreng! Hvorfra kommer saa alle vore onde Tanker og Begjæringer, og drengen, der misforstår lærerens forsøg på at hjælpe, svarer: Fra Degnen!

.

Artikelstart

Skole - skolefag, Fagene i skolen er et afgrænset lærestof, der er tilrettelagt specielt med henblik på undervisning, uanset om det drejer sig om oprindelige videnskabsfag eller håndværksfag. Fagene i en skoleform benævnes samlet en fagplan.

Principielle overvejelser over arten og antallet af fag i en given skoleform er et spørgsmål om fagplanteori, men konkrete beslutninger tages i praksis oftest politisk.

Undervisningen i almene uddannelser har både et kvalificerende og et dannende sigte. Derfor skal fagene opfylde begge krav. De enkelte fag er som regel et resultat af tradition og historie frem for pædagogiske overvejelser, men alligevel en uundværlig del af fremtidens uddannelsesmæssige bagage.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig