Sklerometer, (gr. sklero- + -meter), hårdhedsmåler.