Skizoid personlighedsstruktur er en personlighedsforstyrrelse med emotionel kølighed og nedsat evne til at udtrykke følelser.