Skitse, forstudie eller udkast til fx et kunstværk eller et bygningsværk; anvendes også om plan til et projektforløb.