Skippund, (af mnty. schippunt, 1. led schip 'skib' sigter til, at vægtenheden har været særlig brugt i søhandelen), gammel dansk vægtenhed, som i middelalderen og frem til 1861 blev anvendt til vejning af handelsvarer. Efter 1683 var 1 skippund lig med 320 pund (ca. 160 kg). Se også tabel til metrologi.