Skipæn, (glda. 'ordning, fordeling', afledn. af skipa 'ordne, indrette'), se leding.