Skinanlæg, militært anlæg, der alene har til formål at vildlede fjenden. Skinanlæg kan fx være gravearbejde i tilslutning til en forsvarsstilling med det formål at tiltrække sig fjendens ild og sløre stillingens omfang. Se også sløring.