Skinangreb, militært angreb, der gennemføres uden for det område, hvor angriberen med sit tyngdeangreb søger at fremkalde afgørelsen. Formålet kan være at vildlede fjenden mht. tid og sted for tyngdeangrebet og forbedre betingelserne for dette, fx fordi skinangrebet kommer overraskende eller binder fjendens styrker, eller formålet kan være at lokke fjenden til at afsløre sin stilling ved at afgive ild. Under 2. Verdenskrig anså Hitler længe Invasionen i Normandiet for et skinangreb og undlod derfor at indsætte alle sine panserstyrker i modangreb, hvilket gav de allierede mulighed for at konsolidere deres brohoved.