Skin-effekt, strømfortrængning, i elektroteknikken det forhold, at en højfrekvent vekselstrøm fortrinsvis løber i et tyndt overfladelag af en leder; i en leder med cirkulært tværsnit således i et tyndt, rørformet lag under overfladen. Lederens dybere lag bidrager derfor ikke til strømmens transport, hvilket giver højere resistans og dermed større effekttab end for jævnstrøm, hvor hele tværsnittet bidrager til strømtransporten. Tabet vokser med kvadratroden af strømmens frekvens og er ubetydeligt ved netfrekvensen (50 Hz), men væsentligt for radiofrekvenser.