Skimning, (se skimme), det at skimme; det modsatte af close reading.