skilsmisse - retshistorie

Skilsmisse - retshistorie, Skilsmisse var kendt i mosaisk ret og for Europas vedkommende i bl.a. romerretten, germansk ret og nordisk ret. Efterhånden som kirkens opfattelse af ægteskabet som en livsvarig, uopløselig forbindelse mellem kvinde og mand trængte igennem, begrænsedes muligheden for at opnå skilsmisse. I kanonisk ret blev forbud mod skilsmisse udledt af de steder i Det Nye Testamente, hvor Kristus havde udtalt sig mod skilsmisse.

I Danmark blev kanonisk ægteskabsret accepteret fra omkring år 1200, og forbuddet mod skilsmisse gjaldt indtil Reformationen i 1536. Samlivspligten kunne dog efter kanonisk ret bringes til ophør ved separation, fx i tilfælde af ægteskabsbrud, og et ægteskab kunne omstødes, bl.a. pga. for nært slægtskab mellem ægtefællerne eller mangler ved den ægteskabsstiftende aftale, fx tvang.

Efter Reformationen blev det under indflydelse af Martin Luthers lære anerkendt, at der i visse tilfælde kunne opnås dom til skilsmisse ved de såkaldte tamperretter. I Ægteskabsordinansen af 1582 og senere i Christian 5.s Danske Lov var de vigtigste skilsmissegrunde ægteskabsbrud, svigagtig rømning (desertio localis) og impotens ved ægteskabets indgåelse.

Hverken Ægteskabsordinansen eller Danske Lov hjemlede separation, men i løbet af 1700-tallet blev der ved kongelig bevilling åbnet adgang til separation ikke blot i tilfælde, hvor der forelå skyld hos den ene af ægtefællerne, men også når ægteskabet måtte anses for ødelagt pga. gemytternes uoverensstemmelse.

I tilknytning til denne udvikling og under indflydelse af oplysningstiden og naturrettens opfattelse af ægteskabet som en privatretlig kontrakt blev der i slutningen af 1700-talet i bevillingspraksis givet tilladelse til skilsmisse efter nogen tids separation, hvilket var den vigtigste nydannelse i de danske skilsmisseregler i tiden mellem Danske Lov og Ægteskabsloven af 1922.

Læs videre om skilsmisse i fremmed ret og om skilsmisse generelt.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig