Skiftetale, samtale via radiokommunikation, hvor parterne må skiftes til at tale, da radiokanalen kun kan overføre tale i én retning ad gangen. Med moderne radiokommunikationsudstyr er skiftetale sjældent nødvendig, da begge taleretninger i de fleste tilfælde kan overføres samtidig. Skiftetale findes dog stadig i forbindelse med nødradioer og visse typer lavfrekvent radioudstyr som fx walkie-talkier og radioamatørudstyr.