Skifteretsattest, attest fra skifteretten (se skifte), der angiver, hvordan et dødsbo skal behandles, samt legitimerer ægtefællen eller andre arvinger til at råde over boet. I dødsboer, hvor der udpeges en bobestyrer, kan skifteretten udstede skifteretsattest, der angiver bobestyrerens legitimation til boet og til at repræsentere det i retssager.