Skidtfisk, ældre betegnelse for fisk, der anvendes til fremstilling af fiskemel og fiskeolie. I dag betegnes sådanne fisk industrifisk og omfatter arter som tobis, sperling og brisling.