Skibsreder, reder, person, der driver søfart. Se rederi.