Skibsorme, marine muslinger, som borer i træ, se pæleorme.