Skibsløfteværk, elevator, som i et stort trug løfter kanalfartøjer fra et kanalniveau til et andet. Et skibsløfteværk tjener samme formål som en sluse, men har den fordel, at der spares vand, ligesom operationen kræver kortere tid. Pga. store anlægsomkostninger anvendes skibsløfteværker i reglen kun, hvor store højdeforskelle skal overvindes, og hvor vandforbruget skal minimeres.