Skibskiste er en trækiste, som søfolk tidligere selv medbragte og havde deres personlige ejendele i; senere blev kisten en del af inventaret i mandskabslukafet.