Skibsfører, i daglig tale kaptajn, den person på et skib, der har højeste myndighed, og som er ansvarlig for sikkerheden om bord. Skibsføreren er rederens, men også danske myndigheders repræsentant, når skibet befinder sig uden for dansk område. Se søfart (bemanding og uddannelser).