Skibsassistent, menigt medlem af skibsbesætning, der kan udføre såvel dækstjeneste som maskintjeneste. Der skelnes mellem ubefaren og befaren skibsassistent, se søfart (bemanding og uddannelser).