Skebladfamilien, Alismataceae, familie af enkimbladede planter i skebladordenen med 15 slægter og ca. 80 arter, især udbredt i tropisk Nord- og Sydamerika. I Danmark findes fire slægter, skeblad (Alisma), pilblad (Sagittaria), søpryd (Baldellia) og vandranke (Luronium). Arter i den tempererede zone er flerårige vand- og sumpplanter, der lever langs sø- og åbredder. Enkelte arter af pilblad samles og dyrkes pga. deres spiselige jordstængel. I tropiske økosystemer spiller adskillige arter en vigtig rolle som fødeplanter for fx søkøer. Mange arter, særlig af slægten sværdplante, Echinodorus, dyrkes kommercielt som akvarieplanter.