Skatteudgift, indirekte offentlige tilskud i form af skattefradrag eller skattefritagelse. Udgifterne hertil optræder ikke som en udgift på de offentlige budgetter, men som en ikke eksplicit opgjort manglende indtægt. Som eksempler på skatteudgifter kan nævnes den lempelige beskatning af ejerboliger og tidligere af børnebidrag.