Skatteret, den retsvidenskabelige disciplin, der beskæftiger sig med retsregler om beregning, påligning, opgørelse og indkrævning af skatter og afgifter.