skattely

Artikelstart

Et skattely er et land eller en lokalitet, der har en særlig lempelig beskatning, enten generelt eller for nogle skattetyper. Udenlandske skatteydere kan registrere sig i skattely og dermed formindske eller helt undgå beskatning. Begrebet bruges især i forbindelse med beskatning af multinationale selskaber og enkeltpersoners formueindkomst.

Faktaboks

Også kendt som

(engelsk) tax haven

Der er en række forskellige såvel lovlige som ulovlige måder at undgå beskatning på ved at flytte skattepligtig indkomst til udenlandske skattely. Multinationale selskaber kan lovligt i et vist omfang flytte overskud fra lande hvor overskuddet er relativt højt beskattet, til lande hvor det er lavt beskattet. Det kan eksempelvis ske ved at anvende særligt lave eller høje interne afregningspriser ved salg af varer eller tjenester mellem afdelingerne i de forskellige lande. En anden kanal er koncerninterne lån. F.eks. kan en afdeling i et højskatteland finansiere sig ved at tage lån fra en afdeling i et lavskatteland og dermed fratrække renterne med en høj skatteværdi. Denne situation kaldes tynd kapitalisering. En tredje mulighed er at tildele datterselskaber i lavskattelande ejerskabet af værdifulde intellektuelle rettigheder som patenter og de tilhørende løbende indtægter.

Udbredelse

Som følge af globaliseringen er brugen af skattely blevet en vigtigere problemstilling. En undersøgelse har beregnet at på verdensplan bliver ca. 40 % af multinationale selskabers udenlandske profitter flyttet til skattely, hvilket reducerer det globale selskabsskatteprovenu med ca. 10 %, jf. Tørsløv mfl. (2018). Ifølge en anden undersøgelse befinder ca. 8 % af al personlig finansiel formue i verden sig i skattely, jf. Zucman (2014). Der er derfor også blevet stigende fokus på problemet i internationale organisationer som OECD og EU.

Afgrænsning

Der er ikke nogen alment anerkendt definition af hvornår et land er et skattely. Ifølge en ofte anvendt beskrivelse fra en OECD-rapport fra 1998 er skattely karakteriseret ved

  • ingen eller lav beskatning af det relevante skattegrundlag
  • manglende udveksling af informationer med andre landes skattemyndigheder,
  • manglende gennemsigtighed, f.eks. med hensyn til registrering af det reelle ejerskab af selskaber og formuer
  • mange selskaber uden reel aktivitet, dvs. skuffeselskaber der udelukkende er oprettet for at undgå skattebetaling i andre lande

EU har siden 2017 offentliggjort en liste over områder der ikke er samarbejdsvillige mht. at leve op til EU’s standarder for god praksis på skatteområdet, ofte omtalt som EU's liste over skattely. I 2020 omfatter den 12 områder, bl.a. Caymanøerne, Panama og Seychellerne.

I den økonomiske litteratur anvendes ofte andre afgrænsninger. I Tørsløv mfl. (2018) betragtes 43 lande som skattely, herunder seks EU-lande: Irland, Benelux-landene, Malta og Cypern.

Litteratur

Eksterne links

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig