Et skatteloft er overgrænsen for den samlede skattesats for beregning af indkomstskat for en person.