Skattegrundlag, den indkomst, formue, omsætning e.l., som danner grundlag for beregning og opkrævning af skat. Skattepligtig indkomst udgør skattegrundlaget for indkomstbeskatningen, mens fx grundværdien udgør skattegrundlaget for de kommunale ejendomsskatter.