Skatteår, tidligere den periode, hvor skatterne for et givet år betaltes. Siden kildeskattens indførelse i 1970 har skatteåret været identisk med indkomståret, der er kalenderåret. Fra 1996 har selskaber mv. også haft kalenderåret som indkomstår. Personer kan opnå tilladelse til at have et indkomstår, der afviger fra kalenderåret. Selskaber kan selv vælge et forskudt indkomstår. Omlægning af et selskabs indkomstår kan som hovedregel ske ved meddelelse herom til skattemyndighederne.