Skat-service-forhold, forholdet mellem lokalt skattetryk og offentligt serviceniveau i fx kommuner og amter. Skat-service-forholdet vil være højest i områder med lav effektivitet i den offentlige serviceproduktion eller i områder med et lavt skattegrundlag. Det sidste søges i Danmark udjævnet via en udligningsordning, der overfører penge fra rige til fattige kommuner.